Projekty zrealizowane przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta w latach 1995 – 2003

Stan na dzień 26.09.2003

Kolor niebieski to projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

 

Tytuł projektu

Termin realizacji

Wartość

dotacji

Darczyńca

Główne efekty

„Stypendysta to właśnie ja”

sierpień 2003 r.

– maj 2004 r.

(w trakcie realizacji)

20.000

(środki amerykańskie)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Program Równać Szanse 2003

Zajęcia i praca stypendystów i ze stypendystami tj. warsztaty języka angielskiego, doradztwo zawodowe itp. Celem projektu jest zwiększenie aktywności młodzieży w gminach objętych Funduszem Stypendialnym Fundacji, oraz pomoc nie tylko finansowa, ale także poprzez zwiększanie umiejętności i rozwijanie zainteresowań.

„Dlaczego Integracja? Młodzież edukatorem i promotorem Unii Europejskiej wśród lokalnych środowisk wiejskich”

maj – czerwiec

2003 r.

14.500 Euro

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Program „Teraz Integracja”

Zorganizowano trzy prezentacje w trzech gminach. Wykonawcami była młodzież gimnazjalna. Przedstawiono trzy obszary tematyczne: rolnictwo, edukacja i młodzież oraz ochrona zdrowia i polityka socjalna, a także Hiszpanię, Holandię i Francję. Wydano 3000 broszurek o tych Państwach oraz płytę CD. Zakończeniem projektu była konferencja, w której wzięli udział min. przedstawiciele UKIE i Funduszu Współpracy.

„Unia bliżej wsi”

maj - listopad 2003 r.

( w trakcie realizacji)

20.000

Fundacja Fundusz Współpracy

– Program Agro-Info

Przekształcenie Punktu Informacji o UE w profesjonalny ośrodek informacyjny. Ponadto organizacja pogadanek, balów europejskich dla młodzieży, badanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa, wyjazd studyjny, konkurs dla wolontariuszy. Wszystkie działania mają przybliżyć beneficjentom UE w sposób nowatorski i pomóc dostosować się do wymogów europejskich.

ZDRÓWKO !!! Tak, ale jak?”

marzec 2003 r.

4.300

Fundacja Bankowa

im. Leopolda Kronenberga

Miesiąc sportu, zdrowia i ekologii dla dzieci i młodzieży.  Zajęcia sportowe, edukacyjne, rękodzielnicze, rajd, rowerowy, pieszy, ognisko itp. Około 300 beneficjentów.

„Będę dziennikarzem”

– zimowy mini-kurs redagowania gazetki lokalnej

styczeń - luty 2003 r.

2.000

Fundacja Wspomagania Wsi

 Program Pożyteczne Ferie

Zajęcia komputerowe, wykłady dziennikarskie, nauka obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego, samodzielne fotografowanie. 24 uczestników.

„Razem zrobimy wszystko”

grudzień 2002 r.  - listopad 2003 r.

(w trakcie realizacji)

6.000 Euro

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ

Program MŁODZIEŻ

Powstał Klub Młodzieżowy MROWISKO. Jego rolą jest organizowanie i realizowanie zajęć dla innych przy współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Łukta, szkołą, GOPS, Urzędem Gminy.  Około 40 członków. Odbiorcy pracy Klubu to mieszkańcy gminy, głownie dzieci i młodzież.

„Szkolenia rolników na temat aktualnego stanu negocjacji między Polską a Unią Europejską w dziedzinie rolnictwa.”

grudzień 2002

2.000

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Cykl szkoleń dla rolników z trzech okolicznych gmin. Udział wzięło ponad 80 osób.  Dominowała tematyka w zakresie produkcji zbóż i mleka, a także Wspólna Polityka Rolna.

Fundusz Stypendialny RÓWNE SZANSE

od roku 2000

26.000

37.500

21.500

Fundacja im. Stefana Batorego

W roku szkolnym 2001/2002 przyznano 7 stypendiów o łącznej wartości 10.500. W roku 2002/2003 – 29 stypendiów o łącznej wartości 58.000 . W roku 2003/2004 planowana liczba stypendiów 31 o wartości 62.000 .

„Szkolenia dla bezrobotnych szansą na rozbudzenie aktywności”

styczeń

– sierpień 2002

18.000 Euro

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Program Phare ACCESS’99

 Małe Projekty

Odbył się cykl szkoleń dla bezrobotnych z regionu Łukta, tzn. kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, szkolenia interpersonalne. Udział wzięło około 100 bezrobotnych.

Szkolenia pt. “Profilaktyka i  rehabilitacja chorób nowotworowych”

2001 r.

7.800

Fundacja im. Stefana Batorego – Program Kobiecy

Szkolenia nt. profilaktyki raka piersi oraz bezpłatne badania mammograficzne dla 70 kobiet z regionu.

„MAZURY ZACHODNIE” kampania reklamowa, promująca obszar Mazur Zachodnich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2000 – 2001 r.

32.795

Fundacja Współpracy

Polsko-Niemieckiej

Przygotowano, opracowano oraz wydano przewodnik turystyczny w języku polskim i niemieckim, mapkę turystyczną – folder, płytę CD oraz kasetę video. Materiały te do chwili obecnej rozprowadzane są w księgarniach w całej Polsce oraz za granicą i skutecznie promują region Mazur Zachodnich.

7.000

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Turystyki

38.000

Gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn, Ostróda

Szkolenia dotyczące Unii Europejskiej i integracji europejskiej”

1999 r.

12.820 Euro

Fundacja Fundusz Współpracy

Projekt Inicjatywy Proeuropejskie

w ramach Programu PHARE’97

Integracja Europejska

Przeszkolono ponad 500 osób w zakresie integracji europejskiej. Grupy odbiorców to młodzież, samorządy, przedsiębiorcy, lokalne społecznosci wiejskie. Powstał Punkt nformacyjny o UE i wydano publikacje nt. integracji.