O Fundacji

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie, została zarejestrowana 05 lipca 1995 roku, w Sądzie Rejonowym dla miasta stoł. Warszawy. Powstała jako instytucja regionalna do przejęcia i realizacji celów Polsko - Szwajcarskiego Programu Regionalnego, z którym współpracowała od 1992 roku. Realizuje także w regionie swojego działania (gmina Łukta i okoliczne gminy: Gietrzwałd, Jonkowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda) swoje cele statutowe, w tym między innymi: wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych , kulturalnych, oświatowych w celu rozwoju i aktywizacji regionu, doradztwo i szkolenia oraz zwalczanie bezrobocia. Dzięki wieloletniej współpracy z Polsko-Szwajcarskim Programem Regionalnym w Warszawie, udało się wesprzeć w regionie Łukta (korzystnymi pożyczkami) 120 prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw, w których powstało ponad 320 nowych miejsc pracy. Branże, które szczególnie nas interesują, to: rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwo drzewne, usługi, rzemiosło, turystyka.

STATUT *** KALENDARIUM *** ZARZĄD I RADA

*** ZESPÓŁ FUNDACJI ***