FUNDUSZ POŻYCZKOWY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

DLA MIKRO i MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Informacje / Aktualności

***

Aktualne oprocentowanie pożyczek wynosi 7,24 i jest stałe. Wysokość oprocentowania oblicza się następującym wzorem: stopa referencyjna określana przez Komisję Europejską plus 2 punkty procentowe.

***

7,24 %Fundacja otrzymała dotację w wysokości 5.000.000,00 zł na dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego „Przedsiębiorczość” ze środków Unii Europejskiej, Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2005. Zapraszamy mikro i małe przedsiębiorstwa do korzystania z naszej oferty. Udzielamy pożyczek w wysokości do 120.000,00 zł, z możliwością spłaty do 5 lat. Obecnie oprocentowanie pożyczek wynosi                               . Fundacja nie pobiera dodatkowych opłat. 

     Unia Europejska

       Europejski Fundusz

    Rozwoju Regionalnego

***

W grudniu 2003 roku otrzymaliśmy dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego dla małych przedsiębiorstw. Udzielane pożyczki w ramach tego funduszu są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP. Instrumenty wsparcia są współfinansowane z budżetu państwa.

***

 

 

Zasady udzielania pożyczek *** Regulamin *** Dokumenty do pobrania

*** KONTAKT ***